*Tillverkare forts: Departement for det indre under Oppmaalings Directionens Bestyrelse af Wibe.

Rullat sjökort av papper med tryck på ena sidan och blåfärgad baksida. "Specialkart over en norske kyst fra Jomfruland og Kragerö til Arendal;..." i skala 1:100 000. Stämplad: "Kartet rettet til 1886. Norges geogr. opmaaling Christiania". Påklistrad pappersetikett på baksidan: "J. W. Cappelens Boghandel. Krikegaden No. 15 Christiania. Kart No. 26. Pris Kr. 2,75."

Trasigt med flera revor, tejpat, fuktfläckar.

Sjökorten har använts inom fraktfarten i det handelshus som drevs på köpmanshuset på Herrön i Tjörn kn. Här bedrevs flera olika verksamheter under 1800- och 1900 talet. Ryggraden var fraktfart på England och sillsalteri. Man drev också handels hus och hade en skeppshandel och dagligvaruaffär. Under en period på 1930-talet torkade man lutfisk. Under slutet av 1800-talet byggdes också ett badhus för sommargäster.

För ytterligare information om förvärvet, se UM27621.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to