Ritning

Köl, stäv, spant, & bottenstocks konstruktionen jämte förbättring

4 comments

  • Curre Mattsson har nog inte haft något att göra med denna Åtta. Hans första hette Isabel, 1927 (L-5, S-14) och andra Maribell, 1930 (L-8).
  • Båten är troligtvis Maribell, inte Marianne III !
  • Detta är Isabel, L5.
  • Nu har jag tittat närmare på planerna och C. Mattssons namn står ju på dem. Däremot inte båtnamnet Marianne III. Denna attribution måste ha gjorts senare. Har du någon referens till Isabel med mått och annat som gör att vi med större säkerhet kan ändra i databasen?

Order this image

Share to