Perkola 1789

"De vid Perkola stationerade Ryska Fartyg överrumplas af ett Detachement från Svenska Skärgårdsflottan natten emellan den 27, 28 Augusti 1789".

Select the images you want to order

Share to