Ritning

ritningar över fartygsdelar av ekvirke, bottenstockar mm

Share to