Ritning

Ritningar över fartygsdelar av ekvirke; bottenstockar m m till 74-kanonersskepp.

Share to