Ritning

"Parabol med tillökning af elips att formera skeppens halfbredder förut."

Share to