Ritning

parabol med tillökning af elips att formera skeppens halfbredder förut.

Share to