Fartygsmodell

Modell av galeas i block med segel av bomull. Kabyss vitmålad, storbåt midskepps. Kajuta med brunt tak. Svartmålat skrov.Föremålets form: Vattenlinjemodell

Share to