Fo171112AB

3 comments

  • GLITTVÅG. reg.nr. 6216.

  • Tack för din kommentar.

  • Det är inte en galeas - det är en 3-mastskonare med jaktskrov (3-mastad jaktskonnert)

Share to