Stadsbild

"Guvernementshuset" i Gustavia på Saint Barthelemy. Vitt stenhus under grått tak samt gröna fönsterluckor och omgivet av murar och staket. I bakgrunden skog.

Select the images you want to order

Share to