• Modellen har hissade segel. Segelsällskapets Gäddvikens (SSG) föreningsstandert. Detaljer utformade med folkbåt S 1054 som förebild. Modellen är monterad på ekplatta.
    Photo: Kristensson, Karolina (SMM) / Sjöhistoriska museet Attribution (CC BY)
  • Modellen har hissade segel. Segelsällskapets Gäddvikens (SSG) föreningsstandert. Detaljer utformade med folkbåt S 1054 som förebild. Modellen är monterad på ekplatta.
    Photo: Kristensson, Karolina (SMM) / Sjöhistoriska museet Attribution (CC BY)
  • Modellen har hissade segel. Segelsällskapets Gäddvikens (SSG) föreningsstandert. Detaljer utformade med folkbåt S 1054 som förebild. Modellen är monterad på ekplatta.
    Photo: Kristensson, Karolina (SMM) / Sjöhistoriska museet Attribution (CC BY)

Fartygsmodell

Select the images you want to order

Share to