Modell av linjeskepp av Kronprins Gustav Adolf-typ i Sjöhistoriska museets utställning Klart skepp. Detalj.

Order this image

Share to