Modell av mörsarbarkass i Sjöhistoriska museets utställning Klart skepp.

Order this image

Share to