Dräktbildskatalogkort, internt arbetsmaterial från Nordiska museet. På foto ses Karin Ekelund Sachs iklädd den silverlaméklänning hon beställde från NK:s franska damskrädderi inför...

Share to