Båt under renovering. Båten har tillhört en estnisk flykting och har uppgivits ha använts för att fly från det ockuperade Baltikum under andra världskriget.

Select the images you want to order

Share to