Båt under renovering. Båten har tillhört en estnisk flykting och har uppgivits ha använts för att fly från det ockuperade Baltikum under andra världskriget.

Share to