Fotoalbum som medtogs av estlandssvenska flyktingar från Nargö till Sverige år 1943. Albumet innehöll fotografier av familj, vänner och hembygden, bland annat. I privat ägo.

Order this image

Share to