Traditionellt "Ormsötäcke", vävt i rosengång. Togs med på flykt från Ormsö till Sverige under andra världskriget. Korg. Togs med på flykt från Ormsö, Estland till Sverige år 1943.

Select the images you want to order

Share to