Betyg från Julius Teärs sjöfartsskola i Estland, daterat 20 mars 1944. Korg. Togs med på flykt från Ormsö, Estland till Sverige år 1943.

Select the images you want to order

Share to