Utställningen "Sveriges sjökarta 1644–1944". Museidirektör Gerhard Albe (till höger) visar upp en sjökarta.

Order this image

Share to