Utställningen Sveriges sjökarta 1644-1944. Museidirektör Gerhard Albe (till höger) visar upp en sjökarta.

Share to