Tubledning till kraftstation. "Abiskojokk och Abiskofjällen, Lappland".

Share to