Tjuonavagge (Lapporten) sedd från stranden av Torne träsk, nedom Abisko naturvetenskapliga station, Abisko.

Share to