Panorama över Narvik, hamnen med malmångare, bebyggelse och i bakgrunden fjällen.

Share to