Folkskolläraren Carl Lind (1883-1956) med hustrun Edit (1883-1953) på Svenska Högarna.

Order this image

Share to