Stockholm. Julbakning på Ekshäradsgården från Värmland på Skansen. Naggad kavel används till kexen. I taket hänger torrt bröd, bakat på våren.

Share to