Arktis. Lappland. En flicka gör en teckning i skolan. En pojke håller en teckning.

Share to