• Man på restaurang, Frankrike. Kontaktark för bildserien "Den franske mannen". På ett par av bilderna syns även fotografen Rune Hassner.
    Photo: Johnson, Tore / Nordiska museet (Upphovsrätt)
  • Man på restaurang, Frankrike. Kontaktark för bildserien "Den franske mannen". På ett par av bilderna syns även fotografen Rune Hassner.
    Photo: Johnson, Tore / Nordiska museet (Upphovsrätt)
  • Man på restaurang, Frankrike. Kontaktark för bildserien "Den franske mannen". På ett par av bilderna syns även fotografen Rune Hassner.
    Photo: Johnson, Tore / Nordiska museet (Upphovsrätt)

Den franske mannen

Man på restaurang, Frankrike. Kontaktark för bildserien "Den franske mannen". På ett par av bilderna syns även fotografen Rune Hassner.

Share to