Den permanenta utställningen fotograferad 1987. Modell som visar det marina djupförsvartet. Minutläggning.

Order this image

Share to