Interiör från kafferummet i Tottieska malmgården på Skansen. Här ses gustavianska möbler, soffa och stolar, samt Stolmakarämbetets sigill som återfinns på stolarna.

Share to