Barn leker i snön. Under vårflyttningen från Närvä. Bilden ingår i en serie fotografier tagna av Emilie Demant Hatt i Sapmi mellan åren 1907 och 1916.

Citat från fotografens bildförteckning:

Foraarsflytningerne (om Natten paa Skaren) fra Närvä 1908.

173-177. Børnene leger

Share to