Renar spända för ackjor i ett snöigt fjällandskap under vårflyttningen från Närvä. Bilden ingår i en serie fotografier tagna av Emilie Demant Hatt i Sapmi mellan åren 1907 och 1916...

Citat ur fotografens bildförteckning:

Foraarsflytningerne (om Natten paa Skaren) fra Närvä 1908.

150. Vi flyttede om Natten - i Midnatsol.

Share to