Stockholm. Bröllop i Seglora kyrka, med ursprung från 1730, Skansen.

Share to