Fo133210

2 comments

  • Vilkendera Barbara? L31 a eller L31 b ?
  • Tack så mycket för kommentaren. Som synes i posten förmodar vi att det rör sig om den första BARBARA (a). Ytterligare efterforskningar i bl.a. KSSS årsböcker ger inga belägg för att så inte skulle vara fallet.

Select the images you want to order

Share to