Folkskollärare Carl Lind med hustrun Edit vid Svenska Högarna.

Order this image

Share to