DRAKEN UNDERVATTENSBÅT Örlogsvarvet, Karlskrona. Ackumulatorrummet sett förifrån 31/7 1926.

Fartyg: DRAKEN

Order this image

Share to