Interiör från modellverkstaden på Sjöhistoriska museet. Museets konservator, sjökapten Sam Svensson, i arbete med en modell av fyrskeppet Sydostbrotten.

Fartyg: SYDOSTBROTTEN

Order this image

Share to