Foto i svartvitt visande tankmotorfartyget "SIRA" i Köpenhamn under juli månad år 1958.

Order this image

Share to