Marinens Pressdetalj/MPD

Samlingen består av flera tusen fotografier från Marinens pressdetalj, från åren ca 1940-1960.