• Statens Järnvägar, SJ Tp 3515 vid Skara stationsområde.
    Photo: Häggström, Wilhelm / Järnvägsmuseet

Statens Järnvägar, SJ Tp 3515 vid Skara stationsområde.

6 comments

  • Bilden är inte tagen 1983 utan någon gång mellan 1960 och 1970.

  • Tack för din kommentar. Enligt de uppgifter som medföljde fotografiet så ska det vara taget i Västervik 1983-10-24. Om du har någon tilläggsinformation som motsäger detta så är vi tacksamma att få ta del av detta.

  • Bilden är tagen i Skara, huset i bakgrunden är Vallgatan 12 i Skara, det går att hitta på streetview i google maps. Vagnen bakom loket är en kylvagn, några sådana gick inte på smalspår i Västervik efter åtminstone 1964. 1983 transporterades endast öppna vagnar med trådrullar till Gunneborbruk från Västervik.

  • Loket såg annorlunda ut 1983. Jämför med denna bild:https://digitaltmuseum.se/021018127095/statens-jarnvagar-sj-tp-3515
    Jag har hittat en uppgift om att loket flyttades från Skara till Växjö 1972 så bilden är tagen senast detta år. Framändesskärmarna försvann också vid denna tid.

  • Tack så hemskt mycket. En snabb koll på Street View visar mycket riktigt att det tveklöst är Skara. Jag uppdaterar posten med den nya informationen, ändringen blir synlig efter nästa uppdatering.

  • Tack så hemskt mycket för tilläggsinformationen. Det är tydligt att de uppgifter som medföljde bilden var missvisande. Jag har uppdaterat posten utifrån era uppgifter och ändringen blir synlig efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to