Överföringsvagn Statens Järnvägar, SJ Q35.

Text på omslag: "Vagnar (gods-) Q 35", "1944 MOTIV: Q 35".

4 comments

  • Denna bild är tagen i Växjö. Samma bild som JvmKBDB03799.

  • Q35? Fanns det på smalspåret?

    Det ser ut som en vanlig Q37p (891 mm spv) eller möjligen Q37t (1067 mm spv). Troligen Q37p eftersom spåret väl är på "891-sidan" i Växjö?

  • Q35 var den ursprungliga litterabeteckningen på vagnarna som sedan kom att kallas Q37p. Det ändrades i mitten av 1940-talet.

  • Littera och nummer ändrades 1946.

Order this image

Share to