Stationen anlades som hållplats 1905. Trafikplats 1933 och station 1946. Envånings stationshus i trä.

Order this image

Share to