• Vändslingan på Rådhustorget (Torkel Knutssons torget). Bilden är tagen medan Viborg forfarande var finskt.
    Photo: Järnvägsmuseet

Vändslingan på Rådhustorget (Torkel Knutssons torget). Bilden är tagen medan Viborg forfarande var finskt.

Order this image

Share to