Modellbyggarna Lars Eriksson, Göran Forss och Stefan Bruhn i arbete med modellen av Vasa i skala 1:10.

Order this image

Share to