Bygget av Södertälje kanalverk. Ett örlogsfartyg passerar genom kanalen.

Select the images you want to order

Share to