Bygget av Södertälje kanalverk. En jagare passerar genom kanalen.

Share to