Det femte vykortet från Carlos Rogberg till Yvonne Gyldén. Text: "Gyldén var […] förargad öfver att den argentinska expeditionen redan afgått […] den trådlösa apparaten ej kan komm...

Select the images you want to order

Share to