Vägstation M12, Marieholm. Förrådsbyggnad. Framför byggnaden lastbil Volvo M8640.

Share to