Vägstation AC2, Bjurholm. Vägstationens huvudbyggnad med kontor och garage.

Huvudbyggnaden eventuellt från slutet 1930-talet/ början 1940-talet

Share to