Byggnadsförrådet i VFBD (Vägstation VFBD7, Kalix). Förrådsbyggnad. Upplag av diverse materiel runt byggnaden, "skrot". Olika vägmärken, bland annat "Vägkurva".

Share to