Byggnadsförrådet i VFBD (Vägstation VFBD7, Kalix). Förrådsbyggnad. I bakgrunden byggnad, eventuellt kontors- och manskapsbyggnad samt personbil Volvo PV, mansperson framför byggnad...

Share to