Byggnadsförrådet i VFBD (Vägstation VFBD7, Kalix). Förrådsbyggnad. I bakgrunden eventuell manskapsbod.

Share to