Menu 0
Close
  • Plånbok med observationsanteckningar. Etikett skriven av Andrée: "Denna plånbok medföljde på färden öfver Östersjön d. 19 okt. 1893. S.A. Andrée". 8 lösa blad ur en anteckningsbok med kronologiska observationer# 6 lösa blad med fortsättning av dessa anteckningar intill upptäckten av land på finska sidan.
    Photo: Okänd / Tekniska museet Attribution (CC BY)

Plånbok

Plånbok med observationsanteckningar. Etikett skriven av Andrée: "Denna plånbok medföljde på färden öfver Östersjön d. 19 okt. 1893. S.A. Andrée". 8 lösa blad ur en anteckningsbok med kronologiska observationer# 6 lösa blad med fortsättning av dessa anteckningar intill upptäckten av land på finska sidan.

  • Tags

+ Add


Do you want to use the image?

Order image

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order image